Gestorias y Asesorias de empresa

Solicitado en la sección: Gestorías y asesorías de empresa

Fecha: 26/11/2012

Zona geográfica: Calafell (Tarragona), 43280

Datos sobre el trabajo a realizar

¿Qué es lo que necesitas?

Gestorias y asesorias de empresa

Tipo de trabajo que necesitas

Fiscal, laboral, contabilidad, constitución de sociedades

Numero de empleados

1

Numero de facturas anuales

12

Comentarios

Servei puntuals: -constitució slne/sl segons convingui (constitució, alta ss, alta hisenda,notari) Serveis periòdics: -nómina personal félix sánchez (administrador/treballador). -facturació al meu client (emisió en anglès factura mensual a partir de full d'hores) -llibres y contabilitat (despeses, balanc, etc) -declaració iva: teniu en compte que el meu iva serà pràcticament -declaració impuesto sociedades -declaració irpf félix sánchez. -alta d'hipotètics nous treballadors, nòmines del mateixos, etc

Información geográfica del trabajo

Provincia

Tarragona

Localidad

Calafell

Ver datos de contacto Ver datos de contacto

Pedir Presupuestos